gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Email In
  Giám đốc  

Phó giám đốc

-----------------------------------------

Phó giám đốc

----------

Phó giám đốc

-----------------------------------

01. Phòng Quản lý Thu  | BHXH Thành Phố Ninh Bình. 01
02. Phòng Chế độ BHXH | BHXH Thành Phố Tam Điệp. 02
03. Phòng Giám định BHYT | BHXH Huyện Nho Quan. 03
04. Phòng Kế hoạch tài chính | BHXH Huyện Gia Viễn. 04
05. Phòng Tổ chức cán bộ | BHXH Huyện Hoa Lư. 05
06. Phòng Tiếp nhận & trả kết quả TTHC | BHXH Huyện Yên Khánh. 06
07. Phòng Công nghệ thông tin | BHXH Huyện Kim Sơn. 07
08. Phòng Kiểm tra | BHXH Huyện Yên Mô. 08
09. Phòng Cấp sổ thẻ |  
10. Văn phòng |  
11. Phòng Khai thác và Thu nợ |  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khối Văn phòng BHXH tỉnh Ninh Bình    |                     Khối BHXH Huyện, Thành phố


Các bài đã đăng :

Tư liệu Hồ Chí Minh