gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Danh sách đầu mối Bưu Chính

Email In
DANH SÁCH ĐẦU MỐI
TIẾP NHẬN YÊU CẦU CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ BHXH TẠI ĐƠN VỊ SDLĐ

(theo công văn số 1049/BĐNB-KTNV ngày 03/11/2015

của Bưu điện tỉnh Ninh Bình)

TT Địa bàn Nhân viên phụ trách Số điện thoại liên hệ
Di động Cố định
1 Huyện Hoa Lư Đinh Thị Minh Nguyệt 0912718333 (030) 3622101
2 Huyện Gia Viễn Lê Thị Thêu 0916678095 (030) 3868109
3 Huyện Nho Quan Trương Thị Ngọc Lan (030) 3504303 (030) 3866003
4 Thành phố Tam Điệp Lương Xuân Khang 0946242326 (030) 3864101
5 Huyện Yên Mô Ngô Thu Huyền 094 2933756 (030) 3869101
6 Huyện Kim Sơn Nguyễn Cao Thịnh 0913338456 (030) 3862101
7 Huyện Yên Khánh Đinh Đức Thắng 01239250587 (030) 3841202
8 Thành phố Ninh Bình Lương Khắc Tường 0945888622 (030) 3881488

 

Tư liệu Hồ Chí Minh