gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Chế độ Hưu trí

Email In

I. ĐIỀU KIỆN HƯỞNG

1. Người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thuộc 1 trong các trường hợp sau:

-  Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi có 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, PCKV 0,7;

- Người lao động đủ 50 tuổi có 15 năm làmcông việc khai thác hầm lò

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

 

2. Lao động nữ hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm

 

3. Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

- Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH, bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đủ tuổi như sau:

 

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu đối với

Nam

Tuổi nghỉ hưu đối với

 Nữ

2016

51 tuổi

46 tuổi

2017

52 tuổi

47 tuổi

2018

53 tuổi

48 tuổi

2019

54 tuổi

49 tuổi

Từ 2020

55 tuổi

50 tuổi

 

           

            - Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên bị suy giảm KNLĐ từ 61% đến 80%;

            - Người lao động bị suy giảm KNLĐ 61% trở lên, có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 

II. TỶ LỆ HƯỞNG LƯƠNG HƯU

1. Nghỉ hưu trước 01/01/2008

- Đóng BHXH 15 năm đầu tính bằng 45%  mức bình quân tiền lương;

- Từ năm thứ 16 trở đi cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Nghỉ hưu từ 01/01/2018

- Lao động nữ:Được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

 - Lao động nam: Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

 

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng BHXH

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

 

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

 

III.  MỨC LƯƠNG HƯU

 

Lương hưu =

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

x

Tỷ lệ % tính hưởng lương hưu.

 

 

           

            1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

            a) Đối với người có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định:

 

                                                     M bqtl    =

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 
năm cuối trước khi nghỉ việc


(T x 12) tháng

 

 Trong đó:

T

Thời gian bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội

= 5 năm

Nếu bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995

= 6 năm

Nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/1995 đến 31/12/2000.

= 8 năm

Nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2001 đến 31/12/2006.

= 10 năm

Nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2007 đến 31/12/2015.

= 15 năm

Nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 31/12/2019

= 20 năm

Nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2024

Nếu bắt đầu tham gia BHXH từ 01/01/2025 => Tính bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH

 

            b) Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định :

 

bqtl  =

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH


Tổng số tháng đóng BHXH

 

 

 

 

 

 

            c) Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

 

 

                                                     M bqtl    =

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

 

+

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định


Tổng số tháng đóng BHXH

 

            2. Tỷ lệ % tính hưởng lương hưu

            2.1. Nghỉ hưu trước 01/01/2018

           

Lao động

Tỷ lệ hưởng tương ứng với  15 năm đầu đóng BHXH

Đóng BHXH từ năm thứ 16 trở đi mỗi năm tính bằng

Nam

45%

2%

Nữ

45%

3%

Tỷ lệ tối đa tính hưởng bằng 75%

           

            2.2. Nghỉ hưu từ 01/01/2018

            a) Lao động nữ: Tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

            b) Lao động nam: Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

 

Năm nghỉ hưu

Thời gian đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

 

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

2.3. Tỷ lệ hưởng lương hưu giảm trừ do nghỉ trước tuổi

- Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì mỗi năm nghỉ trước tuổi thì mức lương hưu giảm 2%

-Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm trừ là 1%, từ 07 tháng trở lên thì mức giảm trừ là 0%.

            IV. TRỢ CẤP 1 LẦN KHI NGHỈ HƯU

   Người lao động có gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 

Nghỉ hưu vào năm

Thời gian đóng BHXH được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

Nam

Nữ

Trước 2018

Từ năm thứ 31

Từ năm thứ 26

2018

Từ năm thứ 32

Từ năm thứ 31

2019

Từ năm thứ 33

2020

Từ năm thứ 34

2021

Từ năm thứ 35

Từ 2022 trở đi

Từ năm thứ 36

 

            V. THỜI ĐIỂM HƯỞNG LƯƠNG HƯU

            1. Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

            2. Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

            3. Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

            4. Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động.

            5. Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì được đóng một lần cho số tháng còn thiếu theo mức 22% tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ BHXH cho số tháng còn thiếu.


Các bài mới cập nhật :
Các bài đã đăng :

Tư liệu Hồ Chí Minh