gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Chế độ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

Email In

Thực hiện theo Luật BHXH năm 2006, không có thay đổi. Đến 1/7/2016, những nội dung về TNLĐ-BNN trong Luật BHXH năm 2014  sẽ hết hiệu lực và sẽ thực hiện theo quy định của  Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13


I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:

1- Tai nạn lao động (TNLĐ)

-   Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

-   Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ));

-  Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc (trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý);

-  Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.

 

2- Bệnh nghề nghiệp (BNN)

-  Bị bệnh thuộc Danh mục BNN khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;

-  Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh.

 

3- Điều kiện hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN:

3.1. Trợ cấp một lần:Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%.

3.1. Trợ cấp hàng tháng: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

3.3. Trợ cấp phục vụ:Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 2 mắt hoặc cụt, liệt 2 chi hoặc bị bệnh tâm thần.

 

II- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

1- Giám định mức suy giảm khả năng lao động

-  Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;

-  Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

Giám định tổng hợp khi:

-  Vừa bị TNLĐ, vừa bị BNN hoặc

-  Bị TNLĐ nhiều lần hoặc

-  Bị nhiều BNN.

2. Thời điểm hưởng trợ cấp

-  Từ tháng người lao động điều trị xong  và ra viện;

-  Trường hợp bị thương tật hoặc bệnh tật tái phát thị người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động, thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.    

 

3. Mức trợ cấp (tính theo tỷ lệ thương tật và theo số năm đóng BHXH):

3.1. Trợ cấp 1 lần

Tính theo tỷ lệ thương tật:

+ Suy giảm 5%: Hưởng bằng 5 tháng lương cơ sở

+ Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng Lương cơ sơ.

Tính theo số năm đóng BHXH: Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 tháng tiền lương tiền công đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương tiền công đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.

 

3.2. Trợ cấp hàng tháng

Tính theo tỷ lệ thương tật: 

+ Suy giảm 31%: Hưởng bằng 30% tháng Lương cơ sơ.

+ Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2%  tháng Lương cơ sơ.

 - Tính theo số năm đóng BHXH: Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 % tiền lương tiền công đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% tiền lương tiền công đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.

* Lưu ý: Người được hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng nghỉ việc được hưởng BHYT do quỹ BHXH đảm bảo.

 

3.3. Trợ cấp phục vụ:Ngoài mức hưởng quy định tại trợ cấp hàng tháng, hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức Lương cơ sơ.     

       

3.4. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Người lao động đang làm việc bị chết do TNLĐ, BNN thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng Lương cơ sơ.

3.5. Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình: Người lao động bị TNLĐ, BNN mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được trợ giúp phương tiện sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn.

 

4- Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị TNLĐ, BNN 

4.1. Điều kiện: Trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ ngày trở lại làm việc mà sức khỏe còn yếu thì người lao động được nghỉ DSPHSK

4.2. Thời gian nghỉ

- 10 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

- 7 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 31% - 50%.

- 5 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 15% - 30%.

 4.3. Mức hưởng:Mức hưởng 01 ngày=30% mức lương cơ sở

 

 


Các bài đã đăng :

Tư liệu Hồ Chí Minh