gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Xử lý tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội

Email In

Bạn đọc phản ánh, thời gian qua tình trạng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, chây ỳ nợ đọng BHXH diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước. Tại Ninh Bình, nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản, bỏ trốn, hoặc dừng hoạt động... còn nợ đọng số tiền BHXH hơn 24 tỷ đồng, khiến nhiều người lao động phải chịu thiệt thòi.

Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Bình nợ đóng bảo hiểm xã hội luôn đóng cửa.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình Trần Văn Tuyến cho biết: BHXH tỉnh có nhiều động thái tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; cùng các văn bản chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHYT, BHTN). Song tình trạng nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh lại có biểu hiện gia tăng và diễn biến rất phức tạp. Ðó là nợ ở nhiều doanh nghiệp, nợ ở các đơn vị sự nghiệp, nợ xảy ra ở cả đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Ðến nay, tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của nhiều đơn vị, doanh nghiệp lên tới 110 tỷ đồng.

Trong đó, 709 đơn vị có số tiền nợ đọng từ một tháng trở lên. 111 đơn vị giải thể, phá sản, bỏ trốn, mất tích, dừng hoạt động, nợ số tiền 24 tỷ đồng... Nguyên nhân của tình trạng nêu trên trước hết là do ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp hạn chế, nhất là một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Hơn nữa, nhiều chủ doanh nghiệp do chỉ chú trọng lợi nhuận, lạm dụng tiền công, tiền lương, thưởng và chây ỳ, hoặc cố tình quên trách nhiệm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Một số doanh nghiệp có số tiền nợ đọng lớn, thời gian nợ đọng kéo dài như: Công ty TNHH Dương Giang, Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, Công ty TNHH DAEKWANG VINA, Công ty cổ phần Thăng Long Hoa Lư, Công ty cổ phần Gạch ngói Sông Chanh, Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Yên Từ... bị BHXH Ninh Bình nêu tên công khai nợ đọng BHXH trên đài truyền thanh ba cấp, trên trang thông tin của BHXH, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người lao động vì "miếng cơm, manh áo", không dám đấu tranh tự bảo vệ quyền lợi của chính mình; trong khi chế tài xử lý vi phạm về BHXH sau thanh tra, kiểm tra chưa đủ mạnh, tạo thêm "kẽ hở" cho một số đơn vị, doanh nghiệp "lách luật" chây ỳ và thiếu trách nhiệm đóng góp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Ðối với 111 đơn vị, doanh nghiệp mất tích, giải thể, phá sản, dừng hoạt động, hoặc một số chủ doanh nghiệp bỏ trốn có số tiền nợ BHXH lớn như: Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Ðông Thành nợ hơn 2,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xi-măng Phú Sơn nợ hơn 358 triệu đồng; Công ty TNHH may Thịnh Lộc nợ hơn 1,2 tỷ đồng và nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác; việc truy thu nợ đọng BHXH gặp rất nhiều khó khăn. Lý do chính là: "Không liên hệ được với chủ đơn vị nợ đọng BHXH; nhiều đơn vị thì không còn trụ sở, điện thoại, hoặc có trụ sở nhưng đóng cửa không hoạt động. Những trường hợp này BHXH Ninh Bình đã báo cáo với BHXH Việt Nam, các bộ, ngành liên quan, nhưng đến nay chưa có hướng dẫn xử lý dứt điểm. Hiện tại, việc giải quyết quyền lợi cho hàng nghìn lao động ở 111 đơn vị nêu trên gặp nhiều khó khăn, trắc trở", Phó Giám đốc BHXH Ninh Bình Trần Văn Tuyến cho biết.

Để thu hồi nợ đọng, BHXH Ninh Bình giao chỉ tiêu thu nợ cho từng cán bộ, viên chức bám sát từng đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH để đôn đốc việc trả nợ. Chỉ tiêu giảm nợ đọng BHXH được coi là một tiêu chí bình xét, đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với từng cán bộ công chức, viên chức; hằng quý BHXH tỉnh có sơ kết đánh giá ưu điểm, khắc phục hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đối tượng BHXH và giảm nợ BHXH trên địa bàn. Kết hợp nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra: Tổ chức hoạt động kiểm tra có ban hành quyết định xử lý vi phạm; thông báo kết quả xử lý vi phạm đến cơ quan chức năng có liên quan nắm chắc tình trạng nợ đọng BHXH. Kết quả từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH tỉnh Ninh Bình thực hiện thanh tra, kiểm tra 86 đơn vị. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn đơn vị, với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng; chuyển hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết đ ịnh xử phạt một đơn vị với số tiền phạt 170 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo bạn đọc phản ánh, để thu hồi nợ đọng BHXH có hiệu quả, BHXH Ninh Bình, cũng như các đơn vị BHXH ở các địa phương trong cả nước cần phối hợp chặt chẽ ngành lao động - thương binh và xã hội, liên đoàn lao động, công an các địa phương tập trung rà soát các đơn vị chây ỳ nợ đọng BHXH, đơn vị mất tích, giải thể, phá sản; các chủ doanh nghiệp nợ đọng BHXH bỏ trốn. Nếu có đủ điều kiện thì khởi tố theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự đối với các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, người lao động về tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN mới mong hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH, gây nguy cơ vỡ quỹ BHXH, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

 

 

MINH PHÚC

(Nguồn https://www.nhandan.com.vn)

 

Tư liệu Hồ Chí Minh