gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Danh sách điểm chi trả tctn, các chế độ bhxh một lần

Email In
DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ TCTN, CÁC CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN
QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 
STT Địa bàn Tên điểm chi trả Địa chỉ đặt điểm chi trả/Tầng Thời gian chi trả
  (1) (2) (3) (9)
1 Hoa Lư Bưu cục Hoa Lư Thị trấn Thiên Tôn huyện Hoa Lư
Các ngày làm việc trong tháng
2 Gia Viễn Bưu cục Gia Viễn Thị trấn Me huyện Gia Viễn
Các ngày làm việc trong tháng
3 Nho Quan Bưu cục Nho Quan Thị trấn Nho Quan huyện Nho Quan
Các ngày làm việc trong tháng
4 Tam Điệp Bưu cục Tam Điệp Phường Trung Sơn TP Tam Điệp
Các ngày làm việc trong tháng
5 Yên Mô Bưu cục Yên Mô Thị trấn Yên Thịnh huyện Yên Mô
Các ngày làm việc trong tháng
6 Kim Sơn Bưu cục Kim Sơn Thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn
Các ngày làm việc trong tháng
7 Yên Khánh Bưu cục Yên Khánh Thị trấn Ninh huyện Yên Khánh
Các ngày làm việc trong tháng
8 Ninh Bình Bưu cục Ninh Bình Phường Phúc Thành TP Ninh Bình
Các ngày làm việc trong tháng

 

Tư liệu Hồ Chí Minh