gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Email In

Ảnh BHXH Ninh Bình

Cùng với sự ra đời của hệ thống BHXH các tỉnh thành phố trong cả nước, BHXH tỉnh Ninh Bình được thành lập theo quyết định số 02/QĐ-TC ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình từ 1/10/1995. Với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện quản lý thu, chi giải quyết chế độ chính sách cho người lao động tham gia BHXH và những người đã được hưởng chế độ BHXH từ trước năm 1995 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ 01/01/2003, thực hiện Nghị định 100/2002/NĐ-CP của chính phủ, BHXH tỉnh Ninh Bình được tiếp nhận thêm toàn bộ hệ thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ của BHYT tỉnh Ninh Bình chuyển sang, từ đây BHXH tỉnh Ninh Bình đã thực hiện toàn diện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế bắt buộc, tự nguyện đối với người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời đây cũng là yếu tố quan trọng tạo thêm sức mạnh và vị thế của cơ quan BHXH tỉnh Ninh Bình trong đời sống xã hội của nhân dân tỉnh nhà.

Đến nay đã trải qua nhiều năm hoạt động phấn đấu và trưởng thành, BHXH tỉnh Ninh Bình đã có bước trưởng thành nhanh chóng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị hàng năm, không ngừng đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, có những đóng góp đáng kể trong việc ổn định tình hình kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xứng đáng là " địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc của người lao động”.


BHXH Tỉnh Ninh Bình

 

 

Tư liệu Hồ Chí Minh