gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Email In

I. Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình

Đ/c: Bùi Thị Lan Hương - Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 022 93 88 11 97

II. Các Phó giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình

      1.

Đ/c: Trần Văn Tuyến - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 022 93 87 35 12

2.

Đ/c: Đặng Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 022 93 88 18 38

 

III. Trưởng các phòng nghiệp vụ:

1. Phòng Cấp sổ - thẻ:

Đ/c: Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng Phòng Cấp sổ - thẻ

(Phụ trách)

Điện thoại: 022 93 88 06 91

2. Phòng Thu:

Đ/c: Đinh Khánh Thục  -  Trưởng Phòng Quản Lý Thu

Điện thoại: 022 93 87 25 72

3. Phòng Kế hoạch tài chính:

Đ/c: Phạm Khắc Lịch - Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính 

Điện thoại: 022 93 87 35 71

4. Phòng Giám định bảo hiểm y tế:

Đ/c: Tống Mạnh Cường -  Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế

Điện thoại: 022 93 87 25 70

5. Phòng Công nghệ thông tin:

Đ/c : Nguyễn Minh San - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin

Điện thoại: 022 93 87 48 84

6. Phòng Tổ chức cán bộ:

Đ/c: Lê Thanh Tuấn -  Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 022 93 87 25 69

7. Phòng Thanh tra - Kiểm tra:

Đ/c: Đinh Nho Khánh - Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Điện thoại: 022 93 87 15 72

8. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội:

Đ/c: Trần Thị Thu Hương - Phó Trưởng Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

(Quản lý, điều hành)

Điện thoại: 022 93 87 25 71

9. Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC:

Đ/c: Phạm Anh Tú - Trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

Điện thoại: 022 93 89 10 61

10. Văn Phòng

Đ/c: Trần Thị Ánh Tuyết -  Chánh Văn Phòng

Điện thoại: 022 93 87 25 69

11. Phòng Khai thác và Thu nợ

Đ/c: Phạm Văn Sơn -  Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ

Điện thoại: 022 93 87 25 69

IV. Các Đơn Vị Bảo Hiểm Xã Hội Trực Thuộc:

1. BHXH Thành phố Ninh Bình:

Đ/c: Phạm Quang Chung - Giám đốc BHXH Thành Phố Ninh Bình

Điện thoại: 022 93 87 50 65

2. BHXH Thành Phố Tam Điệp:

Đ/c: Nguyễn Thị Hoan - Phó Giám đốc BHXH Thành Phố Tam Điệp

(Phụ trách)

Điện thoại: 022 93 86 43 55

3. BHXH Huyện Nho Quan

Đ/c: Nguyễn Thái Học - Giám đốc BHXH Huyện Nho Quan

Điện thoại: 022 93 86 62 23

4. BHXH Huyện Gia Viễn:

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám Đốc BHXH Huyện Gia Viễn

(Phụ trách)

Điện thoại:  022 93 64 27 27

5. BHXH Huyện Hoa Lư:

Đ/c: Nguyễn Tiến Hải - Giám đốc BHXH Huyện Hoa Lư

Điện thoại: 022 93 62 25 41

6. BHXH Huyện Yên Khánh:

Đ/c: Phạm Ngọc Sơn - Giám đốc BHXH Huyện Yên Khánh

Điện thoại: 022 93 75 31 14 

7. BHXH Huyện Kim Sơn:

Đ/c: Trương Văn Lưu - Giám đốc BHXH Huyện Kim Sơn

Điện thoại: 022 93 86 22 25

8. BHXH Huyện Yên Mô:

Đ/c: Nguyễn Văn Hảo - Phó Giám đốc BHXH Huyện Yên Mô

(Quản lý, điều hành)

Điện thoại: 022 93 86 90 43

 

Ninh Bình, tháng 08 năm 2016


Các bài mới cập nhật :

Tư liệu Hồ Chí Minh