gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Danh mục tài khoản

Email In

DANH  MỤC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG – KHO BẠC

 

STT

Đơn vị

Loại tài khoản Thu

Số tài khoản

Nơi mở tài khoản

1

BHXH Tỉnh Ninh Bình

Kho Bạc

 37 411 057 609 

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình      

Ngân hàng

 3300 202 942 015

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình      

2

BHXH Thành Phố Ninh Bình

Kho Bạc

 94310 00 0002

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình      

Ngân hàng

 3302 202 942 095

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình      

3

BHXH Thị xã Tam Điệp

Kho Bạc

 943 100 000 001

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình      

Ngân hàng

 3304 202 942 085

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình      

4

BHXH Huyện Nho Quan

Kho Bạc

 37 419 055 335

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình      

Ngân hàng

 3305 202 942 025

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình      

5

BHXH Huyện Gia Viễn

Kho Bạc

 94310 000 0001

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình      

Ngân hàng

 3310 202 942 035

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình      

6

BHXH Huyện Hoa Lư

Kho Bạc

 94310 000 0003

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình      

Ngân hàng

 3308 202 942 045

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình      

7

BHXH Huyện Yên Khánh

Kho Bạc

37 411 056 377

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình      

Ngân hàng

 3306 202 942 065

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình      

8

BHXH Huyện Kim Sơn

Kho Bạc

 94310 000 001

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình      

Ngân hàng

 3309 202 942 055

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình      

9

BHXH Huyện Yên Mô

Kho Bạc

 943 10 000 0001

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình      

Ngân hàng

 3307 202 942 075

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình      

 

Tư liệu Hồ Chí Minh